<

This Article Statistics
Viewed : 1476 Downloaded : 1041


 

Catch Composition of Bottom Trawl Fisheries in Düzce Coast, southwestern Black Sea

Tuba Öğreden, Deniz Yağlıoğlu*

DOI: 10.28978/nesciences.368342

Abstract

This study was performed to identify the catch composition of Düzce coast (southwestern Black Sea) at depths of 30-110 meters by bottom trawl between September 2014 and August 2015. In the catch compositions of the Düzce coast, the abundance of the first, second and third species were Merlangius merlangus with 73.12% (1290.29 kg / km2), Gobius spp. with 9.30% (164.04 kg/km2) and Mullus barbatus with 9.05% (159.61 kg / km2), respectively. The other 33 species make up 8.53% of total fish biomass. When seasonal distribution was examined, the total catch of fish were 1038.54, 2552.37, 1068.72, 5132.96 kg/km2, of which economic (target) fish species (Merlangius merlangus) constitute 745.72, 1726.14, 724.58, 4910.15 kg/km2 in autumn, winter, spring and summer respectively. In this study, fishing a very high rate of discard whiting in little sizes draws the attention. Whiting constitutes 56% of discard. Single or sporadic captures were also recorded for Acipenser stellatus, Trachurus trachurus, Spicara smaris, Lophius piscatorius, Serranus hepatus and Hippocampus hippocampus. Moreover, in this study, red list status for 36 fish species belonging to 27 family in Düzce coasts were considered with the Red List published by the International Union for conservation of Nature and Natural Resources (IUCN). As a result of this comparison, it was determined that 2 species Critically Endangered (CR), 5 species Vulnerable (VU), 22 species Least Concern (LC), 4 species Not Evaluated (NE), 2 species Data Deficient (DD).

Keywords

Southwestern Black Sea, Düzce coast, Bottom Trawl, Catch Composition

Download full text   |   How to Cite   |   Download XML Files

References
 • Başkaya, A. (2012). Batı Karadeniz'de Dip Trol Ağlarının Av Kompozisyonu ve Hedef Dışı Avın Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.72p
 • Blanchard, F., Lecoc'h, F., Hily, C., & Boucher, J. (2004). Fishing effects on diversity, size and community structure of the benthic invertebrate and fish megafauna on the Bay of Biscay coast of France. Marıne Ecology Progress Series, 280, 249–260.
 • Çiloğlu, E., Şahin, C., Gözler, A. M., & Verep, B. (2002). Mezgit Balığının (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Doğu Karadeniz Sahillerinde Vertikal Dağılımı ve Toplam Av İçindeki Oranı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19(3-4), 303-309.
 • Eschmeyer, W. N., Fricke, R. & Van der Laan R. (eds). Catalog Of Fishes: Genera, Species, (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp).Electronic version accessed 19 November 2017.
 • Gonener, S., & Bilgin , S. (2006). Karadeniz’de (Sinop-Yakakent Bölgesi) Ticari Dip Trolü ile Avlanabilir Balık Biyokütle ve Yoğunluk Dağılımları. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(18), 305-312.
 • Kara, O.F., Benli, H.A., Kaya, M. & Mater, S. (1989). Orta ve Doğu Karadeniz (Sinop-Hopa) Trol Sahalarının Verimlilği ve Hidrografik Özellikleri, D.E.U, Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü, İzmir.
 • Main, J., & Sangester, G. I. (1990). An Assessment of the Scale Damage to and. survival of young fish escaping from a demersal trawl. Scottish Fisheries Research Report No. 46.
 • Ozdemir, S. (2006). Dip Trolünde Uygulanan Kare Gözlü Pencerenin Konumu ve Göz Açıklığının Farklı Türlerin Yakalanabilirliği Üzerindeki Etkisi,Doktora Tezi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Pauly, D. (1980). A selection of simple methods for assessment of tropical fish stocks. Food and Agriculture Organization of the United Nations Fisheries Circular, (729), 54.
 • Shindo, S. 1973. General review of the trawl fishery and the demersal fish stocks of the South China Sea. Food and Agriculture Organisation of the United Nations Fisheries Technical Paper No.120. Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Rome, p.49
 • Somvanshi, V.S., Gulati, D.K., John, M.E. and Vargese, S. 2004. Stock recruitment relationship of Nemipterus japonicus along north-west coast of India. Large marine Ecosystems: Exploration and Exploitation for Sustainable Development and Conservation of Fish stocks. (ed. Somvanshi, V.S.). Proceedings of the International Symposium on Large Marine Ecosystems: Exploration and Exploitation for Sustainable Development and Conservation of Fish stocks, 1998. Fishery Survey of India, Mumbai, pp.59-68
 • Sparre, P. J., & Venema, S. C. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual (Rev. 2). Rome: FAO Fisheries Technical Paper.
 • Süer, S. (Samsun, Türkiye, 2016). Karadeniz'de Farklı Avcılık Baskısı Uygulanan Mezgit (Merlangius merlangus L., 1758) ve Barbunya (Mullus barbatus L., 1758) Stoklarında Populasyon Dinamiği Parametrelerinin Yaş Tabanlı Metot İle Karşılaştırmalı Analizi. Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Turan, C., Erguden, D., Gürlek, M. (2016). Climate Change and Biodiversity Effects in Turkish Seas. Natural and Engineering Sciences, 1(2), 15-24.
 • Turan, C., Öztürk, B., Ergüden, D., Gürlek, M., Yağlıoğlu, D., & Uygur, N. (2007). Türkiye Kemikli Deniz Balıkları Atlası ve Sistematiği. Adana, Türkiye: Nobel Yayınevi.
 • Yaglioglu, D. (2016). Düzce İli Deniz Balıkları Faunasının Belirlenmesi, Proje Sonuç Raporu (2013.05.01.189). Düzce: Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 40 p.
 • Yankova, M., Pavlov, D., Ivanova, P., Karpova, E., Boltachev, A., Öztürk, B. & Mgeladze, M. (2014). Marine fishes in the Black Sea: recent conservation status. Mediterranean Marine Science, 15 (2), 366-379.
 • Zengin, M., Gümüş, A., Kaykaç, H., Tosunoğlu, Z., & Akpinar İÖ. (2017) Dip Sürütme Ağlarinin Bentik Makrofauna Üzerindeki Etkileri: Marmara ve Karadeniz’deki Güncel Durum. Turkish Journal Of Aquatic Sciences, 32 (2): 76-95.